Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok


Kategoria B:

  • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • pojazd, o którym mowa w punkcie poprzednim z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazd, o którym mowa w punkcie pierwszym z przyczepą lekką,
  • mikrobus, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  • ciągnik rolniczylub pojazd wolnobieżny.
Szkolenie podstawowe - wpłata ratalna 1000 zł
Renault Clio
Renault Clio

Szkolenie podstawowe obejmuje:

  • Szkolenie teoretyczne - 30 godzin wykładów (1 godzina to 45 minut),
  • Kurs pierwszej pomocy - 3- godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez ratowników medycznych,
  • Podręcznik teoretyczny kat. B wraz z płytą CD, na której znajduje się program do nauki części teoretycznej i ćwiczenia z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi wraz z odpowiedziami,
  • Egzamin wewnętrzny - przeprowadzony jest na zasadach egzaminu państwowego,
  • Szkolenie praktyczne - 30 godzin jazdy (1 godzina to 45 minut).
Szkolenie podstawowe - wpłata jednorazowa 960 zł
Dodatkowa godzina jazdy 45 zł
Szkolenie podstawowe - jedna rata 250 zł

Cena przy rozłożeniu kursu na cztery raty.

Nieobecność 15 zł

Nieobecność na jazdach powinno się zgłaszać instruktorowi co najmniej dzień wcześniej. Niezgłoszona nieobecność związana jest z opłatą.